Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Centrul de Formare Continuă din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a RM, completează în continuu grupuri pentru formarea Managerilor Energetici: EUREM „Manager Energetic European”. Cursul a fost elaborat împreună cu CCI Potsdam (Germania)

Scopul acestui curs este formarea managerilor energetici de calificare înaltă, în conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 142 din 02.07.2010, "cu privire la eficienţa energetică"(Monitorul oficial nr. 155-158).

Scopul instruirii este de a oferi cunoştinţe de bază în domeniul energiei electrice şi termice, familiarizarea cu tehnologii şi echipamente moderne, cu tendinţele mondiale ale dezvoltării energeticii, să prezinte abordare sistematică pentru rezolvarea problemelor de economisire a energiei. Deasemenea să prezinte  mai multe soluţii tehnice posibile, ce conduc la economisirea energiei şi să ofere elemente de bază în calcularea economico-financiară a măsurilor de eficienţă energrtică.

Competenţele obţinute vor constitui identificarea direcţiilor prioritare de economisire a energiei, elaborarea unei liste de măsuri, capabile de a spori eficienţa energetică, calculul şi evaluarea indicatorilor tehnico-economici, cît şi calculul perioadei de recuperare a investiţiei. Deasemenea  şi organizarea optimă a muncii cu privire la evidenţa şi utilizarea resurselor energetice, construirea, analiza şi optimizarea circuitelor energetice a întrprinderii, determinarea volumului necesar de investiţii , analiza tehnico-economică a căilor posibile de modernizare, formarea planului final de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi monitorizarea realizării planului de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Managerii instruiţi vor  dispune de o pregătire practică necesară desfăşurării activităţi de elaborare, proiectare, implementare şi control al proiectelor prevăzute pentru sporirea randamentului  proceselor energetice în cadrul unui obiect public sau privat. 

Ce este EUREM?

EUREM este un program standardizat de instruire şi o reţea de succes pentru Managerii Energetici Europeni, care se desfăşoară în ţările UE. Interesul multor ţări non-europene privind înregistrarea brandului EUREM a facilitat popularizarea la nivel international.

EUREM garantează, că fiecare Manager Energetic European posedă cunoştinţe de bază la toate subiectele relevante energeticii, dar deasemenea, învaţă know-how-ul specific pentru a implementa în practică proiectele de eficienţă energetică. Programul de instruire EUREM se derulează cu regularitate în 13 ţări din Uniunea Europeană (Austria, Republica Cehă, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria, Estonia, Polonia), iar din anul 2011 se desfăşoară şi în Republica Moldova de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

  • No labels